Екологічний стан північно – західного регіону Чорного моря

Стосовно екологічного стану Чорного моря поблизу м. Одеси, причин забруднення та заходів, які вживаються для ліквідації наслідків аномального явища, а саме плям жовто-зеленого кольору в акваторії Одеського залива у червні цього року Державна екологічна інспекція Кримсько-Чорноморського округу (далі – Інспекція) повідомляє наступне.
За результатами аналізу проб морської води, які постійно відбираються держінспекторами Інспекції, починаючи с першої декади червня поточного року, державною установою «Інститут морської біології» національної академії наук України зроблені наступні висновки.
З кінця травня і особливо в першу декаду червня 2019 року на узбережжі Одеської, Миколаївської і Херсонської областей спостерігалось цвітіння угруповань синьо – зелених водоростей, домінантом яких була водорість Nodularia spumigena Mertex Bornetet Flahault. Причиною такої екстремальної біологічною реакцією морської екосистеми було поєднання декількох аномальних кліматичних умов поточного року:
-наднормативний вміст мінеральних та органічних речовин у річковому стоці (перевищення практично на 40% місячного річкового стоку, який приніс в морську екосистему підвищені концентрації розчинених органічних і мінеральних сполук азоту і фосфору);
— забруднення морського середовища внаслідок скидів антропогенного походження, яке включає значні обсяги скидів зворотних та стічних вод;
— висока температура морської води, яка з кінця травня до початку червня склала 240С і вище.
Екологічний механізм даного явища полягає в тому, що найбільш мобільні ( коротко циклічні) автотрофні організми екосистеми (фітопланктон), миттєво включаються до реакції звільнення екосистеми від надлишку органічної речовини переводячи його з розчиненої мертвої на живу зважену форму, з подальшим відмиранням, розкладанням і мінералізацією. Дана реакція екосистеми є природним механізмом самоочищення, який в наземних екосистемах реалізується у формі пожежі, яка знищує в першу чергу мертву деревину, а у водних екосистемах в формі цвітіння фітопланктону яке знищує розчинену споживчу речовину. Подобне явище спостерігалось в першій декаді липня 2010 року. Інтенсивність і масштаби явища у липні 2010 та червні 2019 роках безумовно є результатом аномальних кліматичних ситуацій, частота яких істотно збільшилася в новому тисячолітті. Кожне таке явище буде знижати стійкість екосистеми північно – західної частини Чорного моря, яка знаходиться безпосередньо під впливом трьох крупних європейських рік (Дунай, Дністер, Дніпр) і ймовірність його повтору може зростати. Щоб не посилювати негативну обстановку, яка може складатися у наслідок погодних умов, необхідно прийняти довгострокові заходи щодо запобігання потрапляннях неочищених ливневих та дренажних стоків у прибережну смугу моря.
Відповідно до статей 44,101,102 Водного Кодексу України, керуючись статтею 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Положенням про Інспекцію та Наказом Інспекції від 20.06.2019 №230 протягом літнього оздоровчого періоду включно до 15.09.2019 Інспекцією буде здійснюватися постійний дослідницький моніторинг пляжної смуги у зоні відповідальності Інспекції. Результати досліджень будуть оприлюднені на сайті Інспекції.


Коментарі

Коментарів немає!