«ЦВІТІННЯ» ЧОРНОГО МОРЯ

прибрежье одессы
Чорне море. Воно ніколи не буває одноманітним, нецікавим, бо щодня, навіть щохвилини, воно різне. Таємниче, мінливе, неосяжне — воно хвилює душу, не залишає байдужим серце. Природа наділила нашу державу цим величезним скарбом з різноманітними природно-ресурсними потенціалами, які включають, в себе рослинний та тваринний світ морського середовища, природні мінеральні ресурси, корисні копалини, природний газ.
У сезони, коли відбувається значне підвищення температури повітря, в акваторії прибережних морських вод спостерігаються явища «цвітіння» морської води. В теплий період року найчастіше в межах північно-західного шельфу Чорного моря ( далі – ПЗЧМ ) спостерігаються процеси евтрофікації, Під процесом евтрофікації, розуміють «розмноження» органічної речовини у водному об’єкті під дією зовнішніх і внутрішньо-водоємних факторів. Це є однією із серйозніших екологічних проблем, з якою зіштовхуються майже всі країни. До евтрофікації схильні практично будь-які водні об’єкти і це є природним процесом.
В нашому регіоні цей процес може розпочатись у травні, а закінчитись наприкінці серп¬ня — початку вересня, у зв’язку з різними факторами. Як свідчать багаторічні результати гідрохімічних спостережень, процеси евтрофікації морських вод мають природний характер, а їхня інтенсивність залежить від гідрометеорологічних умов і кількості біогенних речовин, що надходять у море з річковим стоком і атмосферними опадами.
У результаті антропогенного надходження біо¬генних речовин у водні об’єкти в ході інтенсивного використання природних ресурсів, відбувається різке прискорення цього процесу. Це приводить до порушення природної біогеохімічно-збалансованої екосистеми, яке виявляється в утворенні великих площ «цвітіння» води в придонному шарі.
Так, наприклад, в акваторії прибережних морських вод у червні цього року фіксується цвітіння водоростей в районі Одеської залива, та як наслідок, на поверхні морської води виявлено плями жовто-зеленого кольору.
Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько – Чорноморського округу були відібрані проби морської води.
За результатами аналізів відділу інструментально – лабораторного контролю Інспекції в зонах накопичення водоростей були встановлені підвищені рівні завислих речовин. Інші хімічні показники забруднюючих речовин знаходяться нижче рівня гранично – допустимих концентрацій для морської води. Так чином, хімічне забруднення вод не встановлено.
Вищезазначені проби морської води було передано для експертної оцінки до Українського наукового центру екології моря.
Згідно наданої до Інспекції інформації Українського наукового центру екології моря про результати досліджень (лист № 226/06 від 06.06.2019) в пробах води виявлено 99 % синьо-зеленої мікроводорості Nodularia spumigena Mert. ex Bornet et Flahault (Cyanoprokaryota) або Нодулярії піноутворюючої. Перше «цвітіння» води, викликане масовим розвитком Нодулярії спостерігали ще у 2010 році. Тоді воно охоплювало майже 80 % площі ПЗЧМ. З того часу, щорічно відбувається «цвітіння» води, викликане масовим розвитком Нодулярії та охоплює різні площі ПЗЧМ.
У 2019 році охоплено значні прибережні площі ПЗЧМ «цвітінням» води, викликаним розвитком Нодулярії від Дніпробузького району до Дунаю.
Нодулярія належить до токсичних мікроводоростей, як і всі ціанобактерії, але небезпечний токсин для життя тварин та людини ця мікроводорость продукує при низькій солоності вод (менше 9%0 ), протягом періоду з 1.06. 2019 по 9.06.2019 солоність прибережних вод вище 14 %0, тобто загрози для життя людини немає. Розвиток мікроводорості триває до 30-35 днів за умов штилю.
одесса прибр 2 кр план

9.06.2019


Коментарі

Коментарів немає!