Форма запиту

Форма

для подання запиту на отримання публічної інформації

до Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря

 

 

 

Розпорядник інформації  Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря

 

Запитувач __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,
_______________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних
_______________________________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______________________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

______________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу ___________________________________________________
  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) 

_________________________________________________
на електронну адресу ____________________________
телефаксом ____________________________________
за телефоном __________________________________
 

 

 

 

_______________                                                                          _________________________
(дата)                                                                                              (підпис)